تو گریه میکنی .. روزی که ام

قلب منو ببر

             اینبار با خودت

                           هر جا که میروی

باور بکن که تو

             از من برای من

                           خیلی مهم تری

من عاشق توام

            دست خودم نبود

                            تقدیر ِ من شدی

یک روز میرسد

            نام مرا همی

                         با گریه میبری

تو گریه میکنی

              من ام ولی

                        در زیر خاک سرد

آن روزها یقین
             با خاطرات ِ من
                         دلتنگی میخری
                      

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها